• 0342 317 1500 / 01

ASM (American Society for Microbiology) veri tabanı 30 Haziran tarihine kadar deneme erişimine açılmıştır.

ASM, temel ve klinik mikrobiyoloji konusunda araştırmalar yayımlar. Mikrobiyoloji konusunda yapılan atıfların %44’ü ASM’de yayımlanan makalelere yapılmakta ve bu makaleler, kendi alanlarındaki araştırmaların %17’sine tekabül etmektedir

Erişim adresi: journals.asm.org