• 0342 317 1500 / 01

2006 yılında yayın hayatına başlayan, makalelerin video ortamına aktarıldığı ve görsel olarak açıklandığı dünyanın ilk hakemli video veri tabanı JoVE (Journal of Visualized Experiments)’nin tüm koleksiyonları üniversitemiz IP aralıkları üzerinden deneme erişimine açılmıştır.

Erişim Adresi: https://www.jove.com

Erişim Tarihi: 01 Ekim 2020-30 Kasım 2020

JoVE HAKKINDA
JoVE dünyada Etki Faktörü değerine (1.2) sahip olan tek video veri tabanıdır.An itibariyle, JoVE içerisinde 10.000’den fazla video makale mevcut olup her ay 150 yeni video eklenmektedir.Günlük olarak JoVE içeriğindeki video makaleler, PubMed/Medline, ChemAbstracts, SciFinder ve Scopus gibi otorite kaynaklar tarafından indekslenmekte; Nature, Cell, PNAS ve PLoS gibi bilimsel çalışmalara yön veren yayınlarda atıf gösterilmektedir.

01 Ekim 2020 tarihinde güncellenmiştir.