• 0342 317 1500 / 01

AYEUM veri tabanı 02.11.2022 tarihine kadar deneme erişimine açılmıştır.

Erişim adresi: www.ayeum.com

AYEUM; sosyal, fen, sağlık ve eğitim bilimlerinde kullanılan nitel, nicel ve karma yöntemler hakkında araştırmacılara yönelik online eğitim, yüz yüze eğitim ve danışmanlık hizmeti vermek üzere kurulmuş akademik bir eğitim platformudur.

AYEUM eğitim platformu kullanmak için kurumsal e-posta adresleri ile üyelik yapılmalıdır.

Öğrenciler kurumsal e-posta adreslerini bilgi işlem daire başkanlığından temin edebilirler.