• 0342 317 1500 / 01

De Gruyter yayınevi yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle kurumumuza destek olmak için tüm İngilizce süreli yayınlarını kapsayan Complete Journal Package (English) dergi paketini üniversitemize yıl sonuna kadar ücretsiz olarak erişime açmıştır. 

Erişim adresi: https://www.degruyter.com/

De Gruyter Journals, hem Sosyal ve İnsani Bilimler hem de Fen Bilimleri ve Tıp  alanlarında yüksek etki faktörüne sahip tam metin dergiler içeren bir dergi paketidir.

Ayrıca De Gruyter’in 90’a yakın tamamen açık erişim süreli yayını bulunmaktadır. 

07 Temmuz 2023 tarihinde güncellenmiştir.