• 0342 317 1500 / 01

Akademik çalışmalardaki (tez, makale vb.) benzeşme oranını belirlemek için kullanılan intihal.net veri tabanı 31.12.2019 tarihine kadar deneme erişimine açılmıştır.

Sisteme üye olmak için intihal.net'e girip "Bireysel Kayıt" alanındaki ilgili alanlar doldurup onaylanmalıdır.

29 Mayıs 2019 tarihinde güncellenmiştir.