• 0342 317 1500 / 01

Al-Manhal veri tabanı farklı disiplinlerdeki 14 paketiyle 19 Eylül- 13 Ekim tarihlerinde deneme erişimine açılmıştır.

Erişim için:  http://platform.almanhal.com

 

Almanhal, Orta Doğu, Afrika ve Asya'nın yayıncılarından derlenmiş bilimsel içeriği, Arapça tam metin içinde detaylı arama yapmanızı sağlayan veritabanıdır.

İslam Çalışmalarının yanı sıra, Arapça Dil ve Edebiyat, İşletme ve Ekonomi, Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Tarih, Hukuk, Eğitim Bilimleri, Sosyal Bilimler gibi pek çok disiplinde e-kitaplar, e-dergiler, e-tezler, araştırma raporları ve konferans bildirileri sunan, telif hakları güvence altına alınmış orijinal akademik araştırmaları, üniversite yayınlarını, bilim toplulukları ve araştırma kuruluşlarının çalışmalarını  tek şemsiye altında toplayabilmiş tek koleksiyondur.

19 Eylül 2019 tarihinde güncellenmiştir.