• 0342 317 1500 / 01

 

Kütüphanemiz Teknik Hizmetler, Okuyucu Hizmetleri ve Süreli Yayınlar olmak üzere 3 birim de organize olmuştur.

Teknik Hizmetler: Basılı ve elektronik yayınların temin edildiği, kataloglama ve sınıflama ve barkod ve etiketleme işlemlerinin yapılarak kullanıcılara sunulduğu birimdir. Teknik hizmetler birimi Sağlama, Kataloglama ve Sınıflama, E-Kaynaklar ve Taşınır Kayıt ve Kontrol bölümlerinden oluşmaktadır.

Okuyucu Hizmetleri: Kütüphanemizde bulunan basılı yayınların kullanıcılarımıza ödünç verildiği ve kullanıcılarımızın araştırmalarına yardımcı olunduğu bölümdür. Okuyucu hizmetleri birimi, Ödünç Verme, Referans, Kütüphaneler arası Ödünç Verme, Belge Sağlama ve Fotokopi ve Yazıcı hizmetleri bölümlerinden oluşur.

Süreli Yayınlar: Kütüphanemize bağış ve satın alma yoluyla gelen süreli yayınların sağlama, sınıflama, otomasyon sistemine girişinin yapıldığı ve kullanıcılara sunulduğu birimdir. Bu birimde ayrıca Tez ve Standart bölümü bulunmaktadır.

 

         Ad Soyad 
          Ünvan
   Telefon
          e-posta
  Hasan SEYMEN 
  Daire Başkan
  0342 317 1500

kutupbsk@gantep.edu.tr

  Çağman AROL
  Şube Müdürü
  0342 317 1502
  Ramazan KOCA
  Şef
  0342 317 1522
  Ruhsar ASEFLER
  Şef
  0342 317 1508
 
  Davut KUNU   Kütüphaneci
  0342 317 1504
dkunu@gantep.edu.tr
  Suat YILMAZ 
  Kütüphaneci
  0342 317 1507
  Enver İNCE 
  Kütüphaneci
  0342 317 1509
  Kadir BİLİCİ
  Kütüphaneci
  0342 317 1506
  Gülseren KARAKAYA
  Bilgisayar  İşletmeni
  0342 317 1505
 
  Rukiye DEMİR 
  Bilgisayar  İşletmeni
  0342 317 1500
  Türkan Olcay AĞCABAY
  VHKİ
  0342 317 1508
  İbrahim Hakan DURMUŞ   Memur   0342 317 1508  
  Fatih KAYA   Bilgisayar İşletmeni   0342 317 1508  
  Eda SEYMEN 
  Büro Personeli
  0342 317 1508
 
  Özlem KURT 
  Büro Personeli
  0342 317 1508
 
  Filiz ÇELİKKIRAN
  Temizlik Personeli
  0342 317 1525
 
  Mehmet ŞEN
  Temizlik Personeli
  0342 317 1525
 
  Hüseyin Alper YILDIZ 
  Temizlik Personeli
  0342 317 1525