• 0342 317 1500 / 01

Turnitin:

Turnitin intihal (aşırma) engelleyen programı danışman durumundaki akademik personelimiz ve enstitülerde görevli kişiler kullanabilmektedir. 

Turnitin programında danışman olarak kullanan akademik personelimiz tez öğrencilerine hesap açabilir ve tezlerinin ön kontrolünü buradan yapabilir.

Yüksek Öğretim Kurulunun Yüksek Lisans Eğitim ve Öğretim yönetmeliğine göre (Madde 9-2) Enstitüler tezlerin son kontrolünden sorumludurlar. 

Turnitin hesabı danışmanlara sadece gantep.edu.tr uzantılı hesaplara tanımlanabilmektir. Bu sebeble Turnitin hesabı açtırmak isteyen akademik personelimizin öncelikle gantep.edu.tr uzantılı e-posta adresi alması gerekmektedir.

Hesap açılma işlemi daire başkanlığımız personelerinden Enver İnce tarafından yapılmaktadır. Enver İnce'ye ulaşmak için 0342 317 1509 nolu telefonu arayabilirsiniz.

Turnitin kullanım kılavuzları. 

Danışmanlar için  Enstitüler için

İthenticate

Üniversite görevli akademik personelimiz yapmış olduğu akdemik çalışmların benzerlik oranları öğrenmek için ULAKBİM/EKUAL tarafından sağlanan ithenticate programını kullanabilirler.

İthenticate programı ULAKBİM/EKUAL tarafından yapılan lisans anlaşmasında belirtildiği üzere sadece akademik çalışmalar için kullanılmalıdır. iThenticate hesabı sadece gantep.edu.tr uzantılı hesaplara tanımlanabilmektir bu sebeble ithenticate hesabı açtırmak isteyen akademik personelimizin öncelikle gantep.edu.tr uzantılı e-posta adresi alması gerekmektedir.

Hesap açılma işlemi daire başkanlığımız personelerinden Enver İnce tarafından yapılmaktadır. Enver İnce'ye ulaşmak için 0342 317 1509 nolu telefonu arayabilirsiniz.

İthenticate kullanım kılavuzu