TOPLU KATALOGLAR

Katalog Adı
 
Açıklama
BLİSS Kütüphane Otomasyonu Programı kullanan kütüphanelerin hepsinin birden veya isteğe bağlı olarak ayrı ayrı katalogunu tarar.
 
Türkiye'deki bütün halk kütüphaneleriyle birlikte bazı üniversite kütüphanelerin bulunduğu toplu katalogdur.
Türkiye'deki bütün (il, ilçe) Halk kütüphanelerinin katalogunun taramasını yapar
Ulakbim tarafından oluşturulan toplu katalog projesidir.
Kültür mirasımızın önemli ürünleri olan el yazması eserler; tarih, din, dil, felsefe, coğrafya, astroloji, fen bilimleri gibi çeşitli konularda, yazıldığı dönem ve yere ait temel bilgileri bünyesinde toplayan, bilim ve sanat dünyasının ilk elden kaynaklarını oluşturmaktadır.
Yordam Kütüphane Otomasyonu Programı kullanan kütüphanelerin hepsinin birden veya isteğe bağlı olarak ayrı ayrı katalogunu tarar.

 Çalışma Saatlerimiz
Akademik Dönem
Hafta içi : 08:00-23:30
Hafta Sonu : 10:00-20:00

Tatil Dönemi

Hafta içi : 08:00 - 17:15
   
Kütüphanemiz Ankos - Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu ve TÜBİTAK Ekual - Elektronik Kaynaklar Ulusal Akademik Lisansı üyesidir.
~Tasarım: G.Ü. Bilgi İşlem WebGrubu