VERİ TABANLARI

Veri Tabanları Yerleşke (kampüs) dışı erişime açılmıştır. Ayrıntılı bilgi için 1507'yi arayınız.
Yerleşke (kampüs) dışı erişim ayarları için (PROXY) tıklayınız.

Veri Tabanı
Logo
Açıklama
Bilgi
Summon
Kütüphanemizin abone olduğu veritabanlarının ve kütüphane katalogunun tek bir arayüzden taramayı sağlayan birleştirilmiş arama motorudur.
Kütüphanemizin abonesi  olduğu tüm veritabanları içerisindeki tam metin elektronik dergileri alfabetik (A–Z) listeleyen hizmettir. Ayrıca, bu hizmet ile ilgili derginin ait olduğu veritabanına erişebilir ve taramalarınızı yapabilirsiniz.

ABONE OLUNAN VERİTABANLARI

Veri Tabanı
Logo
Açıklama
Bilgi
ebsco
Ebsco veri tabanında 20 adet konularına göre ayrılmış veri tabanı bulunmaktadır. Ayrıntılı bilgi için burayı tıklayınız
APS
1899 yılında kurulan APS (American Physical Society) dergilerini içeren veri tabanıdır.
 
ARTSTOR
ARTstor seçkin müzelerdeki; sanat, mimari, beşeri bilimler ve fen bilimleri konularında, 1.4 milyondan fazla yüksek çözünürlükteki içeriğine erişim vermektedir.
 

ASTM
Standards and Engineering Digital Library

Mühendislerin gereksinim duydukları teknik bilgiye ulaşmalarında geniş bir koleksiyona sahiptir. Uzay mühendisliği, biyomedikal, kimya, çevre, jeolojik, halk sağlığı ve güvenliği, endüstriyel tasarım, tekstil, lastik, plastik, malzeme bilimi, mekanik, nükleer, petrol, toprak bilimi, vb. gibi önemli mühendislik alanlarında yol gösterici bir bilgi kaynağıdır. Paket ayrıca ASTM standartlarını da içermektedir.
 
Beck Online
Almanca hukuk veri tabanıdır. İçerisinde 500'den fazla kitap, 100 adet hakemli dergi, mahkeme kararları, yasalar, hukuk yorumları vb. bulunmaktadır.
 
bmjj
Veri tabanı içerisinde yer alan yayınların 2007-2009 tarihlerindeki sayılarına erişim sağlanabilir.

BSOL
(ISO, EN, BS, IEC)

Dünya'nın ilk ulusal standart kuruluşu olan British Standards Institute'a ait 53 Konu başlığında sunulan British Standards Online (BSOL) veritabanı, 60,000'in üzerinde standart içermektedir. Tüm İngiliz standartları (BSI) ve tüm Avrupa Standartları EN) yani sıra ISO %88) ve IEC standartlarını da içermektedir.
 
   

Clinical Key
ELSEVIER

Tıp uzmanlarının bilgiyi ve cevapları nasıl aradıklarını anlamak için tasarlanmış akıllı klinik bilgi motorudur. Elsevier' ınn tüm tıbbi ve cerrahi içeriğini; 900'den fazla kitap, 500'den fazla en saygın dergi ve 9000'den fazla cerrahi ve tıbbi müdahale videosu, uygulama rehberleri, hastaları eğitici broşürler ve MEDLINE'ın tamamı gibi diğer değerli içerikler mevcuttur.
pdf
The Cochrane Library
Sağlık hizmetlerinde yapılmış tedavi ve müdahalelerde kanıtlanmış araştırmaları, metodolojik ve tanısal testlerin de yer aldığı güncel bilgileri içeren kaynaklara dayalı veritabanlarını tek bir çatıda toplayan çevrimiçi bir kütüphanedir.
 
ebsco
Diş hekimliği ve ağız sağlığı konusunda dünyanın ilk tam metin veri tabanıdır.
ısı
Dünya çapında 41 adet patent Enstitüsünden 35 milyonun üzerinde patenti ve 16 milyon buluşu içerir.
DynaMed klinik olarak özetlenmiş yaklaşık 3,000 konu  başlığını sunmaktadır.
Ebook PqoCent
Ebook Central 170.000’nin üzerinde elektronik kitap içermektedir. İşletme&Ekonomi, Antropoloji, Bilgisayar&IT, Güzel Sanatlar, Mühendislik ve Teknoloji, Eğitim, Tarih, Dil&Edebiyat, Tıp, Psikoloji, Fiziki Bilimler, Fen Bilimleri, Din ve Sosyal Bilimler gibi 15 ana konu başlığı altında sınıflandırılmış yüzlerce alt başlık içermektedir.
eHRAF Dünya Kültürleri, kültürel ve sosyal hayatın her alanını kapsayan etnografik koleksiyonlar içerir.  
Emerald İşletme, yönetim, ekonomi, pazarlama, muhasebe ve finans, uluslararası ticaret, bilgi yönetimi, kalite, kamu yönetimi, turizm ve otelcilik ve eğitim bilimleri alanında 120 adet dergiyi içermektedir.  
Euclid Prime Journals 28 adet yüksek etki değerine sahip Matematik ve İstatistik dergisini içermektedir. (  
Her gün güncellenen, birbirine hiperlinklerle bağlanmış T.C. Mevzuatı (Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler, B.K. Kararları, Genelgeler, Tebliğler). Kanun maddeleri ve konuları ile ilişkilendirilmiş, özü yazılmış, tasnifli İçtihatlar (Yargıtay, Danıştay, Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları). Resmi Gazete günlük olarak sisteme girilmekte ve değişiklikler aynı gün yerlerine işlenmektedir. Ayrıca Mevzuat Grupları, Türk Hukuk Bibliyografyası, Dilekçe ve Sözleşme örnekleri, Kanun Tasarıları, Yeni ve Değişen Mevzuat, Hukuk Sözlüğü (metinlerle ilişkilendirilmiş) ve Hukuki Duyurular gibi faydalı servisler yer almaktadır.
 
IEEE
Elektrik, elektronik ve mühendislik konularını içine alan bir veri tabanıdır. Tam metin erişim sağlar
Taylor
Sosyal ve beşeri bilimler tıp ve yaşam bilimlerini içeren tam metin dergi koleksiyonudur.
Institute
Fizik konusunda tam metin makale koleksiyonudur.
İdealOnline idealonline
Tarih, siyasal bilimler, edebiyat, sosyoloji, eğitim, ekonomi-finans, sağlık bilimleri, kültür sanat, müzik gibi alanlarda yayınlanan Türkçe hakemli ve popüler dergileri içermektedir.
 
İİF
Mali ve ekonomik konularda yayın yapan SSCI'de yer alan türkçe aylık süreli yayındır.
 
ithenticate Akademik çalışmaların (makale, bildiri, vb.) benzerlik oranlarını karşılaştırmak için kullanılır. Ayrıntılı bilgi ve kullanım için 317 15 09 no'lu telefondan Enver İNCE ile görüşebilirsiniz. pdf
Ovid
Klinik tıp, yaşam bilimleri, hemşirelik, konularını içine alan bir veri tabanıdır. Tam metin erişim sağlar.
Journal Citation Report
Dergilerin, atıf sayısı ve etki değerlerini içeren veri tabanıdır.
 
Jstor
Sosyal bilimler alanındaki yayınları içeren 22 konu paketini de kapsar.  
McGraw Hill Access Engineering
McGraw Hill Mühendislik kitaplarını içerir.
 
McGraw Hill
Access Medicine
Klinik tıp ve Eğitim alanında sınıflandırılmış 60 dan fazla McGrawHill kitaplarının düzenli güncellemelerine ve multimedia içerikteki dosyalara erişim sağlayabileceğiniz online bir tıp kütüphanesidir.
 
Mendeley Kaynakça yönetim aracıdır. Kurumsal e-posta ile kayıt olunması durumunda 100 gb saklama alanı sağlar.  
Nature Nature Journals All, Academic Journals All, PMJ All, Nature Methods, Nature Protocols (2018-2019) yayınları kapsar.  
Oxford English Dictionary 600.000'den fazla ingilizce sözcüğün anlamı, geçmişi ve telafuzunu içerir.  
Fen, mühendislik sosyal ve beşeri bilimler, hukuk,tıp, müzik konularını içine alan bir veri tabanıdır. Tam metin erişim sağlar.
Fen, mühendislik sosyal ve beşeri bilimler, hukuk,tıp, müzik konularını içine alan bir veri tabanıdır. Tam metin erişim sağlar.
 
Passport GM
(Euromonitor)
Ülke ekonomileri ve büyük şirketlerin pazar araştırmalarını yaparak raporlar yayınlar.  
Primal Pictures
(Anatomy tv)
3 Boyutlu anatomi atlasıdır.  
Tüm bilimler hakkında araştırma yapılabilen bir veri tabanıdır. Tam metin erişim sağlar.
ProQuest Central, 160'ın üzerinde konunun kapsandığı en çok kullanılan 39 veri tabanını içermektedir.
Tüm bilimler hakkında araştırma yapılabilen bir veri tabanıdır. Tam metin erişim sağlar.
Dünyanın en kapsamlı Tez veritabanı olan PQDT, 1743’den günümüze 2,5 milyon Tam metin olmak üzere toplamda 4,7 milyondan fazla doktora ve yüksek lisans tezini içermektedir.
 
Reaxys
Organik, inorganik kimya ve ilgili disiplinlerdeki bilimadamları için web tabanlı çözümler sunmaktadır. CrossFire Belstein, Gmelin ve Patent Chemistry veritabanlarının birleştirilmiş içeriğine dayanır. Veritabanı ile madde ve reaksiyon dosyalarına, tekli ve çoklu adım reaksiyonlarına ulaşılabilmektedir. 23 milyondan fazla reaksiyon, 19 milyondan fazla madde bilgisi, dergi makaleleri ve patent kayıtlarından gelen toplamda 500 milyon veri mevcuttur.
 
ScienceDirect
e-books
2011-2017 yılları arasında yayınlanan bütün akademik ve hakemli kitapları içerir. Yayınlara Sciencedirect platformundan erişim sağlanmaktadır.
 
 
Scopus
Elsevier tarafından indekslenen dergilerdeki atıfları içerir
 
Kimya, fizik, astronomi, mühendislik, çevre bilimleri, matematik, bilgisayar, yer bilimleri, tıp,ekonomi, hukuk gibi konuları içine alan bir veri tabanıdır.Tam metin erişim sağlar.
Kimya, fizik, astronomi, mühendislik, çevre bilimleri, matematik, bilgisayar, yer bilimleri, tıp,ekonomi, hukuk gibi konuları içine alan bir veri tabanıdır.Tam metin erişim sağlar.
 
SOBİAD Sosyal Bilimler Atıf indeksi Sosyal bilimler atıf indeksidir.  
Turnitin
Yüksek Lisans, Doktora ve Tıpta Uzmanlık tezlerinin benzerlik oranını bulmak için kullanılır. Ayrıntılı bilgi ve kullanım için 317 15 09 no'lu telefondan Enver İNCE ile görüşebilirsiniz.
 
İç Hastalıkları, Gastroentroloji ve Hepatoloji, Endokrinoloji, Aile hekimliği, Hematoloji, EnfeksiyonHastalıkları, Nefroloji, Kadın Doğum Hastalıkları, Kardiyoloji, Çocuk Hastalıkları,Göğüs Hastalıkları ve Romatoloji dallarında bünyesindeki çalışan 50 hekim ve dünyada 3000 editör hekim tarafından hazırlanan vaka sunumlarını içermektedir.
 
ısı
wilwy
Blackwell veri tabanı Wiley İnter Science veri tabanının bünyesine katılmıştır.

İletişim : Suat YILMAZ Tel: 0342 317 15 07  e-posta : kutuphane@gantep.edu.tr , syilmaz@gantep.edu.trÇalışma Saatlerimiz
Akademik Dönem
Hafta içi : 08:00-23:30
Hafta Sonu : 10:00-20:00

Tatil Dönemi

Hafta içi : 08:00 - 17:15
   
Kütüphanemiz Ankos - Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu ve TÜBİTAK Ekual - Elektronik Kaynaklar Ulusal Akademik Lisansı üyesidir.
~Tasarım: G.Ü. Bilgi İşlem WebGrubu