• 0342 317 1500 / 01

Gaziantep Üniversitesi Akademik Açık Erişim Sistemi

Gaziantep Üniversitesi Akademik Açık Erişim Sistemi Üniversitemiz Akademik Personelinin yapmış olduğu bilimsel çalışmaların (makale, kongre/konferans bildirisi, tez, poster, vb) bir arada toplanıp uluslararası standartlarda dijital ortama aktarılarak internet üzerinden açık erişime sunulması amaçlanmaktadır.

Gaziantep Üniversitesi Açık Erişim Sistemi Üniversitemiz Senatosunun 04.06.2014 tarih ve 10 nolu kararı kurulmuştur.

Erişmek için tıklayınız