• 0342 317 1500 / 01

Kütüphanemiz ODTÜ Gaziantep Kampüsü Makine Mühendisliği Bölümüne bağlı olarak bir şeflik şeklinde kurulmuştur

 • İlk hazırlıkları tamamlanan kütüphane 1 Ekim 1973'te eski Fidanlık Binasında açılmıştır.

 • ODTÜ Ankara Kütüphanesindeki ana kütüphanecilik prensipleri, sınıflandırma sistemi (LC Library of
  Congreess) ve diğer kural (AACR2 kataloglama kuralları) ve kaideler esas olarak benimsenmiştir.

 • Başlangıçta ODTÜ Ankara Kitaplığından 587 adet kitap temin edilmiş ve 183 adet kitapta ilk etapta 
  yurt dışına sipariş edilmiştir. Ayrıca 2 Ansiklopedi serisi ve bazı bibliyografik kaynak mahiyetindeki kitaplarında
  bulunduğu 43 adet kitap ODTÜ Ankara Kütüphanesi tarafından hediye edilmiştir. Daha sonra Türkiye 
  içinden ve dışından yapılan siparişler hızlandırılarak 1 Mart 1974 tarihinde cilt sayısı 1400'e yükselmiştir.

 • 10 Mayıs 1974'te ODTÜ Gaziantep Kampüsünün Dekanlık haline getirilmesi ile Kütüphane Şefliği doğrudan Dekanlığa bağlanmıştır.

 • Mütevelli Heyeti'nin 9 Temmuz 1976 tarihli kararı ile Kütüphane Müdürlük haline getirilmiştir.

 • Kütüphane 11 Kasım 1978 tarihinde Makine Mühendisliği Bölümü giriş katına taşınmıştır.

 • Haziran 1987 tarihinde ODTÜ'den ayrılarak Gaziantep Üniversitesi olarak kuruluşundan bu yana Üniversite Merkez Kütüphanesi olarak faaliyetini sürdürmektedir.

 • Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 27.3.1995 tarihinde idari ofislerinin, Haziran 1995 tarihinde de Okuyucu Hizmetlerinin taşınmasıyla 14.7.1995 tarihinden itibaren yeni binasında hizmet vermeye başlamıştır.

 • 2000 yılında alınan BLISS Kütüphane Otomasyon Programı sayesinde katalogunu bilgisayar ortamına
  aktarmış. Bu sayede de internet üzerinden e-katalog hizmeti sunmaya başlamıştır

 • 2008 yılı sonunda BLISS kütüphane otomasyon programı YORDAM Kütüphane otomasyon programı ile değiştirilmiştir.