• 0342 317 1500 / 01

Üniversitemizde görev yapan akademik personelimiz ve öğrenim gören  öğrencilerimiz kütüphanemiz derlemesinde bulunmayan eğitim ve öğrenimlerine yardımcı olacak basılı kaynakların kuütüphane  derlemesinde bulunması için istek yapabilirler.

 İstekler kütüphane otomasyon programındaki ‘’Eser İstek’’ alanından yapılacağı gibi çoklu istekler de basılı yayın isteme formlarındaki ilgili alanlar doldurulup kütüphanemize gönderilir.

Toplu istekler için kullanılması gereken form için tıklayınız. Yayın istek formunda bulunan yayın yılı ve ISBN alanı mutlaka doldurulmalıdır.

Not: Toplu yapılacak istekler EBYS üzerinden silsile izlenerek gönderilmelidir.