• 0342 317 1500 / 01

  • Üniversitemizde görev yapan akademik personel ve öğrenim gören öğrenciler, kütüphanemiz dermesinde bulunmayan eğitim ve öğrenimlerine yardımcı olacak basılı kaynakları kütüphane dermesine alınması hususunda istek yapabilir..
  • İstekler kütüphane otomasyon programındaki ‘’Eser İstek’’ alanından yapılacağı gibi çoklu istekler de basılı yayın isteme formlarındaki ilgili alanlar doldurulup kütüphanemize gönderilir.
  • Toplu istekler için kullanılması gereken form için tıklayınız. Yayın istek formunda bulunan yayın yılı ve ISBN alanı mutlaka doldurulmalıdır.

Not: Toplu yapılacak istekler Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) üzerinden gönderilmelidir.