• 0342 317 1500 / 01

Kütüphanemize basılı olarak satın alınan ve bağış yoluyla gelen dergilerin bulunduğu bölümdür.

Abonelik sağlanan dergilerin güncel sayıları kütüphane giriş bölümde sergilenmektedir. Eski sayılar ve bağış yoluyla gelen dergiler kütüphane 2. kattında bulunan süreli yayınlar bölümünde sergilenmekdir.

2018 yılında 50 adet ulusal dergiye aboneliğimiz bulunmaktadır. 2018 yılında abone olduğumuz bazı dergiler: Arredamento Mimarlık, Atlas, Betonart, Bilim ve Teknik, Birikim, CHIP, Doğu-Batı, Ekonomist, Elle, Felsefe Logos, Food in Life, Hece, Kitaplık, National Geographic, Sanat Dünyamız, Time, Türk Kütüphaneciliği, Yemek ve Kültür 

Uluslararası hakemli dergilerin aboneliği elektronik olarak yapılmakta olup e-kaynaklar birimi tarafından takibi yapılmaktadır.

Dergileri katalog tarama bölümden tarayıp mevcut sayılarının kontrolünü yapabilirsiniz.

Dergilerin yıl içinde tamamlanan sayıları ciltletilerek Referans bölümünün alt katında bulunan Ciltli Süreli Yayınlar bölümünde kullanıcılarımıza sunulmaktadır.

 

Süreli Yayınlar hakkına bilgi almak için:

Gülseren Karakaya

+90 342 317 1505