• 0342 317 1500 / 01

                              Library of Congress (LC) Sınıflandırma Sistemine Göre Kitapların Yeri

 

Kitapların Katlara Göre Dağılımı

Katlar

Sınıflama Kodu

Konular

Zemin Kat

R-S-T-U-V-Z

 Tıp, Tarım, Teknoloji (Elek-Elektronik Mühendisliği), Askeri Bilimler, Denizcilik, Kütüphanecilik ve Bilgi Yönetimi

Giriş Kat

-

 Okuma Salonu

2. Kat

P-Q-

 Edebiyat ve Dilbilgisi, Uygulamalı Bilimler

3. Kat

A-N

 Genel Çalışmalar, Din, Felsefe, Arkeoloji, Tarih Cografya, İktisat, İşletme Sosyal Bilimler, Müzik, Güzel Sanatlar