• 0342 317 1500 / 01

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun Faaliyet Raporları başlıklı 41 inci maddesinde "Üst yöneticiler ve bütçeyle ödenek tahsis edilen harcama yetkililerince, hesap verme sorumluluğu çerçevesinde her yıl faaliyet raporu hazırlanır. Üst yönetici, harcama yetkilileri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını esas alarak idaresinin faaliyet sonuçlarını gösteren idare faaliyet raporunu düzenleyerek kamuoyuna açıklar" gereğince daire başkanlığımız her sene ocak ayında bir önceki yıla ait gerçekleştirmiş olduğu hizmetleri faaliyet raporu olarak üst makamlara sunmaktadır.

 

2010 yılı Faaliyet Raporu

2011 yılı Faaliyet Raporu

2012 yılı Faaliyet Raporu

2013 yılı Faaliyet Raporu

2014 yılı Faaliyet Raporu

2015 yılı Faaliyet Raporu

2016 yılı Faaliyet Raporu

2017 yılı Faaliyet Raporu

2018 yılı Faaliyet Raporu

2019 yılı Faaliyet Raporu

2020 yılı Faaliyet Raporu

2021 yılı Faaliyet Raporu

2022 yılı Faaliyet Raporu

2023 yılı Faaliyet Raporu