• 0342 317 1500 / 01

  • Kütüphanemizde bulunmayan kitapların yurtiçi veya yurtdışındaki diğer üniversitelerden geçici olarak temin edilerek kullanıcılarımıza sunulması hizmetidir.

  • Bu hizmetten sadece akademik personelimiz faydalanmakta olup hizmet sırasında oluşan masraflar (ulaşım, kargo vs) hizmeti talep eden kişi tarafından karşılanmaktadır. 

  • Yurtiçi veya Yurtdışından getirilen kitaplar için gönderen kurumun kuralları (Ödünç süresi, kullanım şekli vs) uygulanır. Yurtdışından istenilen kitaplar için IFLA kuponu talep edilebilmekte olup bir IFLA kuponu 8 € Euro'dur.

  • Kütüphaneler Arası Ödünç alma hizmetinden yararlanmak için Kütüphaneci Enver İNCE ile iletişime geçebilirsiniz.
Enver İNCE 
E-posta: enverince@gantep.edu.tr
Tel: 0342 317 1509