• 0342 317 1500 / 01

Kütüphanemizde  TSE (Türk Standartları Enstitüsü) ‘ne ait TS1-12875 (2002 yılı) nolu standartlar bulunmaktadır. (Bazı standartlardan birden fazla adet bulunmaktadır.)
TSE standartlarının yanı sıra daire başkanlığımız yapmış olduğu aboneliklerle BSI (British Standards Institute) ve ASTM (American Society for Testing and Materials) standarlarına da erişim sağlanmaktadır.
 
Kütüphanemizde bulunan TSE standarları Tez ve Standartlar odasında incelenebilinmektedir.
 
BSOL ve ASTM standartlarına aşağıda belirtilen linklerden erişim sağlanabilinmektedir.
BSOL veri tabanı
ASTM veri tabanı