• 0342 317 1500 / 01

Kütüphanemizde  TSE (Türk Standartları Enstitüsü) ‘ne ait TS1-12875 (2002 yılı) nolu standartlar bulunmaktadır. (Bazı standartlardan birden fazla adet bulunmaktadır.)
 
Kütüphanemizde bulunan TSE standarları "Tez ve Standartlar" odasında incelenebilmektedir.