• 0342 317 1500 / 01

 

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı

Sabri YILDIZ