• 0342 317 1500 / 01

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı

Öğr. Gör. Erkan ÖZDEMİR