• 0342 317 1500 / 01

Üniversitemiz bünyesinde  bulunan Fen, Sosyal , Sağlık ve Eğitim Bilimleri enstitülerinde yapılan yüksek lisans ve doktora tezlerinin bir nüshası  kütüphanemiz  tez ve standartlar odasında bulunmaktadır . Bu odada bulunan tezler yerinde incelenmekte olup fotokopi yoluyla çoğaltılamamaktadır (kaynakça ve içindekiler bölümü hariç).
 
Türkiye üniversitelerinde yapılmış olan tezlere ( yüksek lisans , doktora, tıpta uzmanlık)  YÖK Tez Merkezinden  ulaşılabilinmektedir. YÖK Tez merkezinde erişime kapalı olan tezlere erişmek için kütüphanemiz belge sağlama sorumlusu Enver İNCE  ile iletişime gecebilirsiniz.
 
Not: Yök Tez Merkezinden yapılan isteklerde tez merkezinin belirtildiği kurallara riayet edilmektedir.
 
Enver İNCE 
e-posta: enverince@gantep.edu.tr
tel: 0342 317 1509