• 0342 317 1500 / 01

Üniversitemiz bünyesinde  bulunan Fen, Sosyal , Sağlık, Eğitim Bilimleri ve Göç enstitülerinde yapılan yüksek lisans ve doktora tezlerinin bir nüshası kütüphanemiz Tez odasında bulunmaktadır. Bu odada bulunan tezler yerinde incelenmekte olup fotokopi yoluyla çoğaltılamamaktadır (kaynakça ve içindekiler bölümü hariç).
 
Türkiye üniversitelerinde yapılmış olan tezlere ( yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık) YÖK Tez Merkezinden  ulaşılmaktadır. YÖK Tez merkezinde erişime kapalı olan tezlere erişmek için kütüphanemiz belge sağlama sorumlusu Enver İNCE  ile iletişime geçebilirsiniz.
 
Not: YÖK Tez Merkezinden yapılan isteklerde tez merkezinin belirtildiği kurallara uyulmak zorunludur. 
 
Enver İNCE 
e-posta: enverince@gantep.edu.tr
tel: 0342 317 1509