• 0342 317 1500 / 01

  • Kütüphanemizin abonelikleri kapsamında olmayan dergilerdeki makale, bildiri vb yayınların aboneliği olan diğer yurtiçi ve yurtdışındaki üniversitelerden temin edilmesi hizmetidir.
  • Bu hizmetten sadece akademik personelimiz faydalanmakta olup hizmet sırasında oluşan masraflar (ulaşım, fotokopi vs) hizmeti talep eden kişi tarafından karşılanmaktadır.
  • Belge Sağlama hizmetinden yararlanmak için Kütüphaneci Enver İNCE ile iletişime geçebilirsiniz.
Enver İNCE 
E-posta: enverince@gantep.edu.tr
Tel: 0342 317 1505