• 0342 317 1500 / 01

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığımıza ait Yönergeler
 
  • Gaziantep Üniversitesi Açık Erişim ve Kurumsal Arşiv Politikası
  • Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Bilgi Kaynakları Bağış Politikası 
  • Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Sosyal Medya Politikası
  • Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Covid 19 Eylem Planı