• 0342 317 1500 / 01

Üniversitemizde başlatılan TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarına daire başkanlığımız da dahil olmuştur.

Bu kapsamda daire başkanlığımızda yürütülen işler için proses oluşturma, görev tanımlama işlemleri devam etmektedir.

Üniversitemizde 2017 yılı Aralık ayında yapılan TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi eğitimine katılım sağlanmıştır. 

TSE baş araştımacısı tarafından verilen bu eğitimde Kalite Yönetimi Sistemi Temel eğitimi, İç Tetkik Eğitimi, Risk Tabanlı Proses Yönetimi Eğitimi, Dokümantasyon Eğitimi konularında bilgilendirme ve örnek vaka çalışmaları yapılmıştır.