• 0342 317 1500 / 01

Military Big Data veri tabanı 1 ay süreyle deneme erişimine açılmıştır.

Veri tabanına erişmek için gantep.edu.tr uzantılı e-posta adreslerinizden syilmaz@gantep.edu.tr veya gurocak@gantep.edu.tr e-posta adreslerine kullanıcı adı ve şifre isteyen ileti gönderebilirsiniz.   

Erişim adresi: library.militarybigdata.com

Military Big Data; kara, deniz ve hava platformlarına yönelik yüksek hacimli ve çeşitli bilgiyi, ülke detaylarıyla bikte en üst seviye doğruluk ve süratle kullanıcısına ulaştırarak; harekât, teşhis, tanımlama, iş geliştirme, uluslararası ticaret, eğitim ve karar verme süreçlerinin tamamında katma değer yaratmayı hedeflemektedir.