• 0342 317 1500 / 01

Veri Tabanları Yerleşke (kampüs) dışı erişime açıktır. 
Ayrıntılı bilgi ve destek için 0342 317 1507'yi arayabilirsiniz.

Yerleşke (kampüs) dışı erişim ayarları ( YETKİM )

Yerleşke (kampüs) dışı erişim ayarları ( PROXY )
 
ONLINE VERİ TABANLARI
 
Veri Tabanı
Logo
Açıklama
Bilgi
Kütüphanemizin abone olduğu veri tabanlarının ve kütüphane katalogunun tek bir arayüzden taramayı sağlayan birleştirilmiş arama motorudur.
Kütüphanemizin abonesi olduğu tüm veri tabanları içerisindeki tam metin elektronik dergileri alfabetik (A–Z) listeleyen hizmettir. Ayrıca, bu hizmet ile ilgili derginin ait olduğu veri tabanına erişebilir ve taramalarınızı yapabilirsiniz.
 
ABONE OLUNAN VERİTABANLARI
 
Veri Tabanı
Logo
Açıklama
Bilgi
EBSCO, EKUAL kapsamında 26 adet veri tabanına erişim sağlamaktadır. Bu veri tabanlarında
20 binin üzerinde derginin yanı sıra e-kitaplar, SWOT analizleri, konferans bildirileri ve
raporlar gibi daha birçok tam metin kaynak bulunmaktadır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız
 
Annual Reviews  Yaşam bilimleri, fen, biyomedikal, tarım, sosyal bilimler ve ekonomi konularında yayınlar yer almaktadır.   

Web of Sceince

Book Citation Index

Web of Science,  fen Bilimleri, sosyal bilimler, sanat ve insani bilimlerini konu alan dergileri ve konferans bildirilerini düzenli olarak tarayarak araştırma alanınızla en ilgili ve prestijli yayınlara ulaşmanızı sağlar. Araştırma alanınızda yayın üreten uzman araştırmacıların çalışmalarındaki referans bilgilerini ve konu ilişkilerini kullanarak birbiriyle ilgili tüm kayıtlara linkler verir.  

Clinical Key içeriğinde yer alan 1200+ kitaba pdf formatında erişim ve ClinicalKey veritabanına uzaktan erişim (mobil cihaz, ev/ofis) sağlamak için sadece bir kez  www.clinicalkey.com  sayfasının sağ-üst köşesinde bulunan ''Register'' ikonuna tıklayıp kayıt yapmanız gerekmektedir.

De Gruyter

Complete Journal Package

De Gruyter Journals, hem Sosyal ve İnsani Bilimler hem de Fen Bilimleri ve Tıp  alanlarında yüksek etki faktörüne sahip tam metin dergiler içeren bir dergi paketidir.  
DynaMed klinik olarak özetlenmiş yaklaşık 3,000 konu  başlığını sunmaktadır.
E-book Central 260.000’nin üzerinde elektronik kitap içermektedir. İşletme&Ekonomi, Antropoloji, Bilgisayar&IT, Güzel Sanatlar, Mühendislik ve Teknoloji, Eğitim, Tarih, Dil&Edebiyat, Tıp, Psikoloji, Fiziki Bilimler, Fen Bilimleri, Din ve Sosyal Bilimler gibi 15 ana konu başlığı altında sınıflandırılmış yüzlerce alt başlık içermektedir. 26.000 kitap platformda DRM-Free olarak bulunmaktadır.
İşletme, yönetim, ekonomi, pazarlama, muhasebe ve finans, uluslararası ticaret, bilgi yönetimi, kalite, kamu yönetimi, turizm ve otelcilik ve eğitim bilimleri alanında 120 adet dergiyi içermektedir.
 
Elektrik, elektronik ve mühendislik konularını içine alan bir veri tabanıdır. Tam metin erişim sağlar

IGI GLOBAL 

IGI Global Yayınevi yazılım, bilgisayar bilimi ve mühendisliği, iş teknolojileri, veritabanı teknolojileri, e-devlet, global ve çevre teknolojileri, eğitim teknolojileri, akıllı teknolojiler, bilgi yönetimi ve kütüphanecilik, tıbbi teknolojiler ve sağlık, genetik, multimedya teknolojileri, güvenlik teknolojileri, etik ve hukuk konularında e-kitapları içerir.  
Sosyal ve beşerî bilimler tıp ve yaşam bilimlerini içeren tam metin dergi koleksiyonudur.
Fizik konusunda tam metin makale koleksiyonudur.
Akademik çalışmaların (makale, bildiri, vb.) benzerlik oranlarını karşılaştırmak için kullanılır. Ayrıntılı bilgi ve kullanım için 317 15 18 no'lu telefondan Muzaffer GÜROCAK ile görüşebilirsiniz.
Lexpera İçeriğinde mevzuat, içtihat, sözleşme örnekleri, tam metin hukuk kitapları, makaleler ve yorumlar gibi literatür kaynaklarının olduğu kapsamlı bir hukuk bilgi sistemidir.  
Klinik tıp, yaşam bilimleri, hemşirelik, konularını içine alan bir veri tabanıdır. Tam metin erişim sağlar.
Sosyal bilimler alanındaki yayınları içeren 22 konu paketini de kapsar.
 
Kaynakça yönetim aracıdır. Kurumsal e-posta ile kayıt olunması durumunda 5 gb saklama alanı sağlar.
 
Military Big Data
Military Big Data; kara, deniz ve hava platformlarına yönelik yüksek hacimli ve çeşitli bilgiyi,
ülke detaylarıyla birlikte en üst seviye doğruluk ve süratle kullanıcısına ulaştırarak; harekât, teşhis,
tanımlama, iş geliştirme, uluslararası ticaret, eğitim ve karar verme süreçlerinin tamamında katma değer yaratmayı hedeflemektedir.
Düzenli güncellemeler ve kullanıcı-sunucu iletişimini en yüksek düzeyde tutan güvenli algoritmasıyla Military Big Data, yaşayan ve sürekli genişleyen bir sistemdir.
 

 

Nature Journals All, Academic Journals All, PMJ All, Nature Methods, Nature Protocols (2018-2019) yayınları kapsar.
 
Dünyanın en kapsamlı Tez veritabanı olan PQDT, 1743’den günümüze 2,2 milyon Tam metin olmak üzere toplamda 4,7 milyondan fazla doktora ve yüksek lisans tezini içermektedir.
 
 
Scifinder

SciFinder özellikle Fen Bilimleri ve Kimya ile ilgili bölümler; Biyoloji, Fizik, Eczacılık, Kimya Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Polimer Mühendisliği, Malzeme ve Metalürji Mühendisliği, Farmakoloji, Nanoteknoloji, Tekstil Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği, Ziraat Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği vb. bölümlerin kullanabilecekleri önemli bir programdır.

Kayıt bağlantısı için tıklayınız

 
Elsevier tarafından indekslenen dergilerdeki atıfları içerir
 
Kimya, fizik, astronomi, mühendislik, çevre bilimleri, matematik, bilgisayar, yer bilimleri, tıp, ekonomi, hukuk gibi konuları içine alan bir veri tabanıdır. Tam metin erişim sağlar.
 
Sosyal bilimler atıf indeksidir.
 
Statista Tescilli anketler, özel ikincil kaynaklar ve 22.500 kaynaktan toplanan verilerden oluşan 80.000 konu ve 170 sektörle ilgili verilere, iç görülere ve eğilimlere erişim sunan bir portaldır ve dünya çapındaki en büyük istatistiksel veritabanlarından biridir.  

Taylor&Francis

e-book

Taylor&Francis yayınevine ait 150.000'den fazla e-kitabı içerir.  

TSE

Standartlar

Türk Standartları Enstitüsü; her türlü madde ve mamuller ile usul ve hizmet standartlarını yapmak amacıyla kurulmuştur. Türk Standartları Enstitüsü tarafından kabul edilen standartlar Türk Standardı adını alır. 

TSE Standart veri tabanına yetkili kullanıcı ile erişilmektedir. Erişim sağlamak istediğiniz standartlar için standart numarasını ve standart adını yazan taleplerinizi kutuphane@gantep.edu.tr e-posta adresine kurumsal adresinizle göndermeniz gerekmektedir.

Öğrenciler kurumsal e-posta adreslerini bilgi işlem dare başkanlığından temin edebilirler. Detaylı bilgi için 0342 317 1500 nolu telefonu arayabilirsiniz.

 
Turcademy Turcademy veri tabanı içeriğinde Türkçe ders/akademik kitaplarının bulunduğu Türkçe içerikli akademik bir veri tabanıdır. İçeriğinde Doğa bilimleri, Mühendislik Bilimleri, Sağlık Bilimleri, Müzik ve Güzel Sanatlar, Hukuk ve Sosyal ve Beşeri Bilimler olmak üzere 6 farklı kategori bulunmaktadır. Turcademy veri tabanı içerisinde Adalet Yayınevi, Anı Yayıncılık, Dora Yayınevi, Ekin Yayınevi, Gazi Kitabevi, Müzik Eğitimi Yayınları, Palme Yayınevi, Pegem Akademi ve Seçkin Yayıncılığa ait 7000+ kaynak bulunmaktadır. Turcademy veri tabanına erişim için kurumsal e-posta adresi ile üye olunmalıdır. Kurumsal e-posta adresleri Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca verilmektedir.  
Yüksek Lisans, Doktora ve Tıpta Uzmanlık tezlerinin benzerlik oranını bulmak için kullanılır. Ayrıntılı bilgi ve kullanım için 317 15 18 no'lu telefondan Muzaffer GÜROCAK ile görüşebilirsiniz.
 

UpToDate Advanced versiyonu 2 ek özelliği içermektedir:

UpToDate® Pathways ve Lab Interpretation™ 

Pathways: Hasta bakım standartlarıdır. Hastalığın teşhisi ve tedavisinde doktorlara rehberlik eder, hastaya göre Interaktif algoritmalar sunar. interaktif tedavi algoritmaları sunarak standart tedavi protokollerinin tüm hekimler tarafından erişilebilir olmasını sağlamaktadır. Hastanın durumu, özellikleri ve hastalığı ile ilgili belirli seçimler yapmanıza imkan vererek tedavi konusunda kararlarınızı destekleyen interaktif tedavi kılavuzları içermektedir.

Lab Interpretation: Statik algoritmalardır. Normal olmayan laboratuvar sonuçlarını ve klinik karışıklığa neden olan sebepleri yönetmede yol gösterici olur.

 

 

 
Blackwell veri tabanı Wiley İnter Science veri tabanının bünyesine katılmıştır.

 

 

İletişim : Suat YILMAZ, Muzaffer GÜROCAK Tel: 0342 317 15 07  e-posta : syilmaz@gantep.edu.tr, gurocak@gantep.edu.tr